سایت خبری آبدانان خبر
بروزترین پایگاه خبری شهرستان آبدانان
1399/07/30 -17:25:0
مسئولان خانه مطبوعات استان بخوانند؛ این خانه قشنگ است ولی خانه ی ما نیست!
متر خانه ی مطبوعات استان ایلام برای تشخیص خبرنگاران فعال استان چه بوده است؟
تعداد بازدید: 242  | تاریخ درج یادداشت: پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394  |  
  آبدانان خبر : "نون و القلم"، قسم به قلم و آنچه می نگارد، قلم مقدس است و از آن رو خداوند متعال در قرآن کریم به این شی ء مقدس و نگاشته های حاصل از آن قسم می خورد، در ایران باستان نیز روز 14 تیرماه را روز نگاشتن نام نهاده اند.
قلم زایشگاه زلال بیان و جاودانه ترین ابزار انتقال دانش و آگاهی در طول تاریخ است که با چشم دوختن به آثار سترگی چون فردوسی،حافظ ،سعدی ،مولانا و اندیشمندانی چون ابوریحان بیرونی و ابن سینا و در معاصر بزرگانی چون شهریار و آوینی و ...می توان سیر تحول در تاریخ قلم و نگارش را به روشنی مشاهده کرد.
مطبوعات به لحاظ اینکه در طلیعه جامعه قرار دارند باید به لحاظ کیفی در جایگاهی باشند که بتوانند در روند توسعه و رشد استان تأثیرگذار باشند و رسالت خانه مطبوعات هر استان بعنوان متولی بایستی نسبت به رفع معضلات و نیاز هم صنف های خود اهتمام ورزد و بتواند مشکلات مطبوعات ،خبرنگاران و روزنامه نگاران را حل نماید.
آنچه به وضوح در خانه مطبوعات ایلام قابل مشاهده است ضعف تشکیلاتی و عدم شناسایی و شناخت مطبوعات فعال استان است که خود باعث ضعف راندمان کیفی فعالیت های حرفه ای در آن خانه شده است.
چند روز قبل در یک ابتکار ،نشست هم اندیشی مدیر کل و ارشاد استان ایلام با اصحاب رسانه و مطبوعات در ایلام برگزار شد که به این بهانه از فعالین این عرصه تقدیر شود.
قرار بود از 200 فعال رسانه ای استان در این نشست تقدیر شود که در اوج ناباوری  نام مدیر مسئول تنها مرجع خبری شهرستان آبدانان "سایت خبری آبدانان خبر"  در لیست تقدیر شوندگان نبود و به قول دوستان خانه مطبوعات ( خانه مطلوبات) در عین ناعدالتی "علاوه بر خبرنگاران توانمند استان "برای افراد خاص ،هم باند و کسانی که دستشان در کاسه ای بجز حوزه مطبوعات بود هدیه تهیه و مورد تجلیل قرار داده بودند و بیشتر بودجه اهدایی استانداری را مانند غنائم جنگی بین خود تقسیم کردند.
حال سوال اینجاست؛ که متر خانه ی مطبوعات استان ایلام برای تشخیص خبرنگاران فعال استان چه بوده است؟
چرا خانه مطبوعات بین خبرنگاران و مدیر مسئولان رسانه های استان تبعیض قائل شده و رسانه های ناشناخته و یا تازه تأسیس را در لیست تشویق گذاشته و بقیه را حذف نموده است؟
چه کسی پاسخگوی این بی عدالتی آشکار در سطح خانه مطبوعات استان که خود عصاره و کانون دفاع از حق خبرنگاران و مسئولان رسانه ها  است ، باید باشد؟

در پایان هدف نگارنده از درج این مطلب دریافت چندرغاز هدیه خانه مطبوعات نیست بلکه دفاع از حق تضییع شده برخی خبرنگاران و مدیران رسانه های استان است که توسط خانه مطبوعات استان صورت گرفته است.

Abdanannews.com All Rights Reserved