سایت خبری آبدانان خبر
بروزترین پایگاه خبری شهرستان آبدانان
1399/07/06 -22:33:14
ویدیو/
بررسی علت پایین بودن سرانه فضای سبز در آبدانان
بررسی علت پایین بودن  سرانه فضای سبز در آبدانان
سرانه فضای سبز کشور 12 متر مربع است در حالیکه این سرانه در آبدانان کمتر از نصف استاندارد کشوری است.
تاریخ درج خبر:1395/03/12    | کد خبر: 21129

Abdanannews.com All Rights Reserved